Strategi Memajukan Kawasan Pertanian Berteknologi Tinggi Selangor

   AI image generated by : Mohd Ezli Mashut

Oleh : Mohd Ezli Mashut & ChatGPT


Pertanian merupakan sektor penting dalam ekonomi negara, terutamanya di negeri Selangor yang kaya dengan tanah subur dan sumber manusia yang terlatih. Bagaimanapun, untuk memastikan pertanian terus berkembang dan berdaya saing, perlu adanya pemerkasaan melalui penggunaan teknologi tinggi. 


Dalam tulisan ini, kita akan mengkaji strategi untuk memajukan kawasan pertanian berteknologi tinggi di Selangor, dengan tumpuan kepada konsep urban farming dan vertical farming.


Langkah-langkah untuk Mewujudkan Pertanian Berteknologi Tinggi Selangor


1. Pembangunan Infrastruktur: 


Langkah pertama adalah membangunkan infrastruktur yang sesuai untuk menyokong pertanian berteknologi tinggi. Ini termasuk pembinaan rumah hijau, struktur bangunan untuk vertical farming, dan sistem pengairan yang canggih.


2. Pelatihan dan Pendidikan: 


Meningkatkan kesedaran dan kemahiran petani tempatan dalam penggunaan teknologi pertanian moden. Ini boleh dilakukan melalui program pelatihan dan pendidikan yang disokong oleh kerajaan dan pihak swasta.


3. R&D dalam Pertanian: 


Menyokong penyelidikan dan pembangunan dalam bidang pertanian berteknologi tinggi, termasuk penanaman padi menggunakan benih tahan lasak dan kurang bergantung kepada tenaga air.


4. Penyediaan Sokongan Kewangan: 


Memberikan bantuan kewangan kepada petani yang mahu melabur dalam teknologi pertanian moden, seperti bantuan pembiayaan dan subsidi.


5. Pengaturcaraan Ruang: 


Mengaturcara ruang kawasan pertanian berteknologi tinggi untuk memastikan keberkesanan penggunaan tanah dan sumber daya yang terhad.


Contoh Negara yang Berjaya Membawa Kecanggihan Pertanian pada Skala Besar


Salah satu contoh negara yang berjaya mengaplikasikan kecanggihan pertanian adalah Singapura. Walaupun memiliki ruang kawasan terhad, Singapura telah mewujudkan sistem pertanian vertikal yang efisien dan berdaya saing. 


Projek seperti "Sky Greens" telah mengubah bangunan tinggi menjadi ladang-ladang pertanian yang menghasilkan hasil tanaman segar secara berterusan.


Projek itu mewakili inovasi yang mengagumkan dalam memanfaatkan ruang perkotaan yang terbatas untuk pertanian yang berkelanjutan. Ini penting di era di mana populasi manusia terus berkembang dan permintaan akan makanan meningkat. 


"Sky Greens" dan projek serupa menunjukkan cara untuk memanfaatkan vertikaliti bangunan perkotaan sebagai ladang pertanian, mengatasi keterbatasan tanah sesuai di kota-kota besar.


Konsepnya melibatkan menanam tanaman secara vertikal di dalam struktur bangunan, dengan menggunakan sistem hidroponik atau aeroponik. 


Sistem ini memungkinkan tanaman tumbuh tanpa tanah, dengan menyediakan nutrisi yang diperlukan langsung ke akar tanaman. Ini tidak hanya menjimatkan ruang, tetapi juga mengurangkan pengunaan air dan menggunakan sumber daya secara lebih efisien daripada pertanian tradisional.


Salah satu contoh terkenal adalah Sky Greens di Singapura. Mereka telah mengubah bangunan tinggi menjadi ladang pertanian vertikal yang menghasilkan hasil tanaman segar secara berkelanjutan. 


Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, mereka dapat memenuhi sebahagian dari keperluan lokal akan makanan segar, sambil mengurangkan jarak transportasi dan jejak karbon yang terkait dengan pengiriman makanan dari luar kota.


Contoh-contoh negara di dunia yang berjaya membawa kecanggihan pertanian pada skala besar dalam ruang kawasan terhad adalah seperti Belanda dan Singapura,


Mereka telah menggunakan teknologi moden seperti hidroponik, aeroponik, dan sistem pengairan pintar untuk meningkatkan produktiviti pertanian dalam ruang yang terhad.


Bagaimana ia boleh dilaksanakan di Selangor:


1. Penyelidikan dan Pembangunan Teknologi: 


Kerajaan Selangor perlu memberi tumpuan kepada penyelidikan dan pembangunan dalam teknologi pertanian moden seperti hidroponik dan aeroponik. Ini melibatkan penubuhan pusat penyelidikan pertanian dan kerjasama dengan universiti tempatan untuk mengembangkan teknologi yang sesuai dengan keperluan dan keadaan Selangor.


2. Latihan dan Pembangunan Tenaga Kerja: 


Program latihan dan pembangunan perlu disediakan bagi petani tempatan untuk mempelajari teknik-teknik pertanian moden. Ini termasuk kursus mengenai penggunaan teknologi, pengurusan tanaman, dan kecekapan pengurusan perniagaan pertanian.


3. Inovasi dalam Penggunaan Ruang Terhad: 


Selangor perlu menggalakkan inovasi dalam penggunaan ruang terhad untuk pertanian seperti penggunaan bangunan tinggi atau lanskap bandar untuk penanaman tanaman. Ini memerlukan kerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah tempatan untuk merancang projek-projek pertanian bandar yang efisien.


4, Sokongan Infrastruktur: 


Kerajaan perlu menyediakan sokongan infrastruktur yang mencukupi seperti pengangkutan yang efisien, sistem pengairan moden, dan penyediaan tenaga elektrik yang stabil untuk memastikan keberkesanan operasi pertanian dalam ruang terhad.


5. Pemasaran dan Pengedaran Produk: 


Penting untuk memastikan produk pertanian yang dihasilkan di Selangor mendapat akses kepada pasaran tempatan dan antarabangsa. Oleh itu, perlu dibangunkan sistem pengedaran yang efisien dan promosi produk pertanian tempatan melalui program-program pemasaran yang berkesan.


Dengan melaksanakan langkah-langkah di atas secara sistematik dan berterusan, Selangor boleh meningkatkan kecanggihan pertanian dalam ruang kawasan terhad serta memberi manfaat kepada ekonomi tempatan dan keselamatan makanan negara.


Penamanan Padi Menggunakan Benih Tahan Lasak Dan Kurang Guna Air


Penanaman padi merupakan aktiviti pertanian penting di Selangor dan seluruh negara. Namun, kesan perubahan iklim dan keperluan pengurangan penggunaan air menimbulkan cabaran kepada petani dalam menjalankan aktiviti ini secara berkesan. 


Dalam usaha untuk mengatasi cabaran ini, adalah penting untuk mempertimbangkan penggunaan benih tahan lasak serta teknik penanaman yang berkesan.


Pertamanya, pemilihan benih yang sesuai adalah langkah awal yang penting. Benih padi yang tahan lasak terhadap keadaan cuaca yang ekstrem dan penyakit akan meningkatkan kejayaan tanaman. 


Selain itu, pemilihan varieti yang mempunyai keupayaan tumbuh dengan sedikit air tetapi menghasilkan hasil yang baik adalah penting.


Teknik penanaman padi seperti sistem tanam terendam sebahagian atau penuh boleh digunakan untuk mengurangkan kebergantungan terhadap tenaga air. 


Sistem ini membolehkan penggunaan air yang lebih efisien dengan menyimpan dan mengalirkan air secara berperingkat mengikut keperluan tanaman. 


Selain itu, teknik pengairan titik atau titisan air boleh digunakan untuk menyediakan air secara langsung kepada akar tanaman, mengurangkan pembaziran dan kebergantungan terhadap sumber air.


Langkah-langkah lain yang boleh diambil termasuk penggunaan baja organik untuk meningkatkan kesuburan tanah, pengurangan penggunaan bahan kimia yang berbahaya kepada alam sekitar, dan penggunaan teknologi pertanian pintar untuk pemantauan dan pengurusan tanaman secara efisyen.


Selain itu, pendekatan kolaboratif antara petani, kerajaan tempatan, dan pakar pertanian adalah penting untuk menyediakan bantuan teknikal, penyelidikan, dan sokongan kewangan kepada petani yang mahu mengamalkan penanaman padi yang lestari dan berkesan.


Secara keseluruhan, penanaman padi yang menggunakan benih tahan lasak dan kurang bergantung kepada tenaga air di Selangor boleh dilaksanakan melalui pelbagai langkah praktikal seperti pemilihan benih yang sesuai, penggunaan teknik penanaman yang efisyen, pengurangan penggunaan air, dan penggunaan teknologi pertanian pintar. 


Ini akan membantu meningkatkan hasil tanaman sambil menjaga alam sekitar dan sumber air yang semakin terhad.


Potensi Kemajuan Pertanian di Selangor


Selangor memiliki potensi yang besar untuk memajukan pertanian, terutamanya dalam penanaman padi menggunakan benih tahan lasak dan kurang bergantung kepada tenaga air. 


Dengan teknologi vertical farming dan urban farming, petani di Selangor dapat mengoptimalkan penggunaan ruang terhad untuk meningkatkan hasil tanaman. 


Selain itu, konsep penanaman dalam ruang bangunan atau kilang juga dapat membantu meningkatkan hasil dan efisiensi penggunaan sumber daya.


Dengan melaksanakan strategi ini, Selangor dapat menjadi peneraju dalam pertanian berteknologi tinggi di Malaysia, memberikan peluang ekonomi kepada penduduk tempatan dan menyumbang kepada ketahanan makanan negara.

TERKINI

Strategi, Tip Beli Tiket Penerbangan Harga Menarik dan Jadikan Kembara Menyeronokkan

Disusun Oleh : Mohd Ezli Mashut Membeli tiket penerbangan dengan harga menarik dan merancang kembara yang unik serta menyeronokkan memerluka...