Apa Pengundi Mahu?, Strategi RAHSIA Menang Guna AI, Media & Rumah Ke Rumah


OLEH: MOHD EZLI MASHUT & CHATGPT


1. Apakah yang dimahukan pengundi pilihan raya?

2. Bagaimana memanfaatkan penggunaan Kecerdasan Buatan dan Media Sosial dalam pilihan raya?

3. Bagaimana cara untuk mobilisasi pengundi muda supaya keluar mengundi pada waktu undian?

4. Cara tradisional dan kempen dari rumah ke rumah, bagaimana ia perlu dilaksanakan dengan baik?1. Apa yang Diingini Oleh Pengundi Pilihan Raya di Malaysia


Pilihan raya adalah inti dari proses demokrasi di Malaysia, di mana rakyat memiliki peluang untuk memilih wakil mereka yang akan membentuk pemerintahan dan mengambil keputusan atas nama mereka. 


Bagi memastikan pilihan raya berkualiti, penting bagi pemimpin politik dan calon untuk memahami apa yang sebenarnya diinginkan oleh pengundi. Berikut beberapa aspek yang menjadi fokus pengundi pilihan raya:


a. Integriti dan Ketelusan

Pengundi menginginkan pemimpin yang jujur, bersih dari rasuah, dan berintegriti. Mereka ingin pemerintahan yang telus, di mana keputusan-keputusan penting diambil berdasarkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik sempit.


b. Ekonomi yang Stabil

Pengundi prihatin tentang keadaan ekonomi negara. Mereka menginginkan pemerintahan yang mampu menciptakan peluang kerja, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan taraf hidup rakyat.


c. Keselamatan dan Kestabilan

Pengundi meletakkan keselamatan sebagai prioriti utama. Mereka ingin hidup dalam negara yang aman dan stabil, di mana kejahatan, terorisme, dan ancaman lainnya dapat dikendalikan dengan baik.


d. Pendidikan dan Kemahiran

Pengundi menginginkan sistem pendidikan yang berkualiti dan relevan dengan tuntutan zaman. Mereka berharap pemimpin politik dapat meningkatkan akses ke pendidikan berkualiti dan pelatihan kemahiran untuk mempersiapkan generasi mendatang menghadapi cabaran masa depan.


e. Kualiti Perkhidmatan Awam

Pengundi mengharapkan perkhidmatan awam yang efisien, responsif, dan bertanggungjawab. Mereka ingin melihat peningkatan dalam sektor-sektor penting seperti kesihatan, infrastruktur, dan perkhidmatan masyarakat lainnya.


f. Lingkungan dan Pembangunan Mampan

Pengundi semakin prihatin tentang isu lingkungan dan kelestarian alam. Mereka ingin pemerintah bertindak tegas dalam melindungi alam sekitar dan mempromosikan pembangunan yang mampan.


g. Inklusiviti dan Kesaksamaan

Pengundi mengharapkan pemerintah untuk menerapkan dasar-dasar inklusif dan menjaga kesaksamaan hak asasi manusia untuk semua warga negara, tanpa mengira latar belakang, agama, atau etnik.2. Memanfaatkan Kecerdasan Buatan dan Media Sosial dalam Pilihan Raya


Kecerdasan Buatan (AI) dan media sosial membawa perubahan besar dalam banyak aspek kehidupan, termasuk politik dan pilihan raya. Berikut adalah beberapa cara bagaimana teknologi ini dapat dimanfaatkan dalam pilihan raya di Malaysia:


a. Analisis Data Pemilih

AI dapat membantu parti politik menganalisis data pemilih dengan lebih mendalam dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang keinginan dan keperluan pemilih. Dengan informasi ini, calon dapat menyusun strategi kempen yang lebih efektif dan relevan.


b. Personalisasi Strategi Kempen

Melalui analisis data yang cermat, pesan kempennya dapat dipersonalisasi untuk berbicara langsung dengan kelompok pemilih tertentu, sehingga lebih efektif dalam menyampaikan pandangan dan janji calon.


c. Pengesanan Sentimen Pemilih

AI dapat digunakan untuk memantau media sosial dan platform lainnya guna mendeteksi sentimen pemilih terhadap isu-isu tertentu atau gerak kerja calon. Hal ini memungkinkan calon untuk merespons secara cepat dan tepat atas isu-isu yang muncul selama kempennya.


d. Pemantauan Penyebaran Berita Palsu

Media sosial seringkali menjadi sarang penyebaran berita palsu atau hoaks. Dengan bantuan AI, sistem dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan melawan penyebaran berita palsu secara automatik, sehingga memastikan informasi yang disampaikan kepada pemilih adalah faktual dan tepat.


e. Mengoptimalkan Penggunaan Dana Kempen

Dengan analisis data, kempen politik dapat mengidentifikasi cara terbaik untuk mengalokasikan dana kempen mereka dengan efisien, memastikan setiap ringgit digunakan untuk maksud yang paling bermanfaat.3. Mobilisasi Pengundi Muda pada Waktu Undian


Pengundi muda sering kali dianggap sebagai segmen pemilih yang kurang berminat atau malas untuk mengundi. Namun, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penyertaan mereka dalam pilihan raya:


a. Pendidikan Politik

Pendidikan politik di sekolah dan IPT harus ditingkatkan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses politik, pentingnya pilihan raya, dan dampaknya bagi masyarakat.


b. Melibatkan Pemimpin Muda

Parti politik harus memberikan peranan yang lebih aktif bagi pemimpin muda dalam proses pengambilan keputusan dan merancang kebijakan. Ini akan memberikan motivasi lebih bagi generasi untuk terlibat dalam politik.


c. Pendidikan tentang Isu-Isu Relevan

Pendidikan tentang isu-isu yang relevan dan penting bagi generasi muda, seperti lingkungan, pendidikan, pekerjaan, dan kesihatan mental, akan membantu meningkatkan kesedaran mereka tentang pentingnya memilih pemimpin yang memperjuangkan kepentingan generasi muda.


d. Penggunaan Media Sosial

Media sosial adalah alat yang kuat untuk mencapai pemilih muda. Parti politik dan calon dapat memanfaatkan platform ini untuk menyebarkan pesan mereka dan berinteraksi dengan pemilih muda secara langsung.
Cara tradisional dan kempen pilihan raya dari rumah ke rumah, bagaimana ia perlu dilaksanakan dengan baik.


Untuk menjalankan cara tradisional dan kempen pilihan raya dari rumah ke rumah dengan baik, terdapat beberapa langkah dan strategi yang perlu diikuti. Berikut adalah panduan umum untuk melaksanakannya:


1. Rancang dan Persediaan Awal:


-Pastikan anda mempunyai pasukan sukarelawan yang mencukupi untuk membantu dengan kempen ini.

Rancang kawasan sasaran yang ingin anda lawati. Tetapkan sasaran berdasarkan pengundi berdaftar atau komuniti yang mempunyai minat politik yang sejajar dengan parti anda.

-Siapkan bahan-bahan kempen seperti risalah, brosur, bendera, stiker dan lain-lain.


2. Pendidikan Pasukan Sukarelawan:


-Latih pasukan sukarelawan anda untuk menyampaikan mesej-mesej kempen dengan jelas dan tepat.

-Berikan mereka pengetahuan yang mencukupi tentang visi, misi, dan janji-janji parti anda.

- Amalkan sikap hormat dan sopan santun semasa berbual dengan pengundi.


3. Buat Jadual yang Tepat:


- Buat jadual kempen yang jelas untuk setiap kawasan sasaran. Tetapkan masa yang sesuai untuk melawat rumah-rumah pengundi.

- Pastikan jadual tidak mengganggu ketenteraman pengundi, terutamanya pada waktu malam.


4. Berkomunikasi Dengan Pengundi:


-Ketuk pintu pengundi dengan sopan dan perkenalkan diri sebagai wakil parti.

-Dengar dengan baik apa yang pengundi ingin sampaikan, terimalah pendapat mereka, dan cuba jawab segala persoalan mereka dengan jelas.

-Berikan penerangan mengenai calon pilihan raya, visi dan misi parti, dan janji-janji yang akan dilaksanakan jika calon anda terpilih.


5. Pematuhan Akhlak yang Baik:


-Amalkan etika yang baik semasa berkempen. Hindari berbicara negatif tentang calon lawan atau mengeluarkan kenyataan palsu mengenai parti lawan.

-Jika pengundi tidak berminat atau berpendapat negatif tentang parti anda, hormati pandangan mereka dan jangan berdebat.


6. Catat Maklum Balas dan Maklumat:


-Pastikan sukarelawan mencatat maklum balas dari pengundi, termasuk aduan, masalah tempatan, atau isu-isu penting yang perlu ditangani oleh calon dan parti anda.

-Simpan data pengundi yang berminat menyokong parti anda untuk berkomunikasi lebih lanjut.


7. Penglibatan Sosial dan Media:


-Selain kempen dari rumah ke rumah, jangan lupakan penglibatan sosial dan media. Gunakan platform media sosial untuk menyampaikan mesej kempen, jadual kempen, dan perkembangan terkini.


8. Kekalkan Semangat Positif:


Sentiasa kekalkan semangat positif dalam kempen anda. Berikan dorongan kepada pasukan sukarelawan dan tunjukkan kesyukuran kepada pengundi yang memberikan sokongan.


Ingatlah bahawa kempen dari rumah ke rumah adalah cara tradisional yang boleh memberikan kesan positif terhadap pengundi. Penting untuk berkomunikasi dengan pengundi secara peribadi dan menonjolkan kesungguhan serta dedikasi dalam menyampaikan mesej kempen anda.


Tingkat Peluang Menang Dalam Pilihan Raya Gunakan AI dan Media SosialOLEH : Mohd Ezli Mashut & ChatGPT


Pilihan raya di Malaysia, seperti di banyak negara lain, merupakan proses politik yang kompleks dan penting bagi demokrasi. Dalam era digital, penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan media sosial menjadi alat berpengaruh dalam mempengaruhi pandangan dan pilihan pemilih.


Oleh kerana itu, strategi efektif dalam memanfaatkan AI dan media sosial dapat membantu meningkatkan peluang untuk menang dalam pilihan raya.


Di bawah ini beberapa langkah yang boleh diambil untuk mencapai tujuan tersebut:


1. Analisis Data Menggunakan Kecerdasan Buatan:


Kecerdasan buatan dapat digunakan untuk menganalisis data pemilih secara efisien dan mendalam. Dengan mengumpulkan data dari pelbagai sumber, seperti media sosial, survei, dan panggilan telefon, AI dapat membantu mengenalpasti pola perilaku pemilih dan kecenderungan politik mereka. 


Analisis data ini akan memberikan petunjuk yang berharga tentang isu-isu kunci dan utama yang perlu ditekankan dan khalayak target yang harus dituju.


2. Personalisasi Kempen Melalui Media Sosial:


Media sosial menjadi platform yang kuat untuk berinteraksi dengan pemilih dan menyampaikan pesan kempennya. AI dapat digunakan untuk menyusun konten yang relevan dan menarik bagi kelompok pemilih tertentu. 


Dengan melakukan personalisasi kempennya, parti politik dan calon dapat berkomunikasi secara lebih efektif dengan audiens mereka, termasuk pemilih muda.


3. Perang Saraf yang Berkesan untuk Pengundi Muda:


Penggunaan perang saraf yang efektif sangat penting untuk mempengaruhi pemilih muda di Malaysia. Pemilih muda cenderung lebih terhubung dengan isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan. 


Oleh kerana itu, kempennya yang menggunakan AI untuk menentukan isu-isu yang relevan dan menarik bagi pemilih muda dapat memberikan dampak positif. 


Selain itu, menciptakan kempen yang kreatif dan berfokus pada media sosial, seperti meme, video pendek, atau konten viral, dapat membantu menjangkau lebih banyak pemilih muda.


4. Faktor Bahasa dan Kepelbagaian Budaya:


Malaysia adalah negara yang kaya dengan kepelbagaian budaya dan bahasa. Kecerdasan buatan dapat membantu menterjemahkan dan menyesuaikan pesanan kempen agar sesuai dengan masing-masing kelompok bahasa dan budaya. Memahami perbezaan budaya dan isu lokal akan memungkinkan kempen untuk lebih relevan dan efektif.


5. Transperansi dan Keterlibatan:


Dalam kempen menggunakan kecerdasan buatan dan media sosial, penting untuk menjaga transparensi. Pemilih harus tahu bahawa data mereka digunakan dan diakses dengan aman, dan mereka harus memiliki kontrol atas data mereka. Partisipasi aktif dari pemilih melalui platform media sosial juga harus diupayakan untuk memastikan keterlibatan mereka dalam proses politik.


Isu-isu Penting untuk Rakyat:

Beberapa isu yang perlu diberikan perhatian dalam kempen di Malaysia meliputi:


1. Ekonomi: Masalah ketidaksetaraan ekonomi, kualiti pekerjaan, dan kesejahteraan sosial perlu diatasi dengan serius. kempen harus menyoroti rencana konkrit untuk mengatasi masalah-masalah ini dan memajukan ekonomi secara inklusif.


2. Pendidikan: Pelaburan dalam sistem pendidikan yang berkualiti adalah penting untuk mempersiapkan generasi mendatang dan meningkatkan daya saing Malaysia di tingkat global.


3. Lingkungan: Isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan keberlanjutan harus diangkat sebagai prioriti. Pemilih muda, khususnya, cenderung sangat peduli dengan masalah lingkungan.


4. Keadilan Sosial: Perjuangan melawan diskriminasi, intoleransi, dan ketidakadilan sosial harus menjadi bahagian dari platform kempen yang kuat.


5. Teknologi dan Inovasi: Memperkuat sektor teknologi dan inovasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja masa depan adalah hal penting untuk mendapatkan dukungan dari pemilih yang lebih teknologi-cenderung.


Dalam menerapkan strategi ini, penting bagi parti politik dan calom untuk tetap mengutamakan etika dan integriti dalam semua upaya kempen. Menggunakan kecerdasan buatan dan media sosial untuk meningkatkan peluang dalam pilihan raya harus selalu diimbangi dengan tanggungjawab untuk melayani kepentingan rakyat dan demokrasi yang lebih luas.Menang dalam pilihan raya adalah tujuan yang diinginkan oleh semua calon dan pasukan pilihan raya. Strategi untuk mencapai kemenangan bergantung pada banyak faktor, termasuk sistem pilihan raya, keadaan politik setempat, isu-isu yang sedang dihadapi oleh masyarakat, dan populariti calon. Berikut adalah beberapa strategi yang umumnya digunakan dalam pilihan raya:


1. Fahami pemilih: Pelajari profil pemilih yang dihadapi, termasuk kehendak, kekuatiran, dan aspirasi mereka. Dengan memahami pemilih dengan baik, calon  dapat menyusun pesan dan janji kempennya yang lebih relevan dan menarik bagi mereka.


2. Pesanam yang jelas dan konsisten: Kembangkan pesanan kempen yang jelas, mudah difahami, dan mudah diingat. Komunikasikan pesanan ini secara konsisten dalam semua saluran kempennya, baik dalam media cetak, iklan television dan radio, mahupun media sosial.


3. Kempen media sosial: Manfaatkan kekuatan media sosial untuk mencapai pemilih secara langsung dan terukur. Gunakan platform-platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube untuk menyebarkan pesanan, berinteraksi dengan pemilih, dan menyampaikan informasi tentang calon dan manifesto.


4. Kempen pintu ke pintu: Lakukan kempn pintu ke pintu untuk berbicara langsung dengan pemilih. Interaksi tatap muka ini dapat membantu membangun hubungan personal dengan pemilih dan memberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan mereka secara langsung.


5. Debat dan forum awam: Ambil bahagian dalam debat dan forum awam untuk berbicara tentang isu-isu kunci dan membandingkan visi dan rencana dengan calon lain. Partisipasi aktif dalam acara-acara seperti ini dapat membantu memperkuat citra dan keyakinan pemilih.


6. Dukungan dari parti dan kelompok terkait: Dalam sistem pilihan raya parti, penting untuk mendapatkan dukungan penuh dari parti dan kelompok terkait. Mereka dapat membantu dengan sumber daya, dukungan logistik, dan jaringan yang luas.


7. Fokus pada isu-isu penting: Tentukan isu-isu kunci yang penting bagi pemilih dan fokuslah pada pemecahan masalah. Hindari janji dan retorika yang berlebihan dan cuba sampaikan solusi kukuh untuk masalah yang dihadapi masyarakat.


8. Kempen negatif (attack ads): Meskipun kontroversi, beberapa calon menggunakan kempen negatif untuk mengkritik lawan mereka. Namun, strategi ini harus digunakan dengan hati-hati dan disertai dengan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.


9. Manfaatkan data dan analitik: Gunakan data dan analisis untuk memahami tren pemilih, memprediksi dukungan, dan mengarahkan upaya kempennya secara efektif.


10. Mobilisasi pemilih: Pastikan dukungan pemilih dengan menggembeling massa untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Buat jadual dan upaya untuk mengingatkan pemilih tentang hari pemilihan dan pentingnya memberikan suara mereka.


Ingatlah bahawa strategi yang efektif akan berbeza-beza di setiap konteks pilihan raya. Penting untuk tetap fleksibel dan beradaptasi dengan perubahan situasi politik dan keperluan pemilih selama masa kempennya.

AI dan Kemajuan Perniagaan di Malaysia: Meningkatkan Pendapatan dan Keberdayaan

OLEH: Mohd Ezli Mashut & ChatGPT


Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) telah merevolusikan pelbagai industri di seluruh dunia, dan Malaysia tidak terkecuali. Negara ini telah menyaksikan bagaimana AI membantu memajukan bisnes dan perniagaan, menyediakan peluang baru, meningkatkan efisiensi operasi, dan akhirnya meningkatkan pendapatan. 


Dalam artikel ini, kami akan membincangkan mengenai bagaimana AI digunakan dalam pelbagai sektor perniagaan di Malaysia dan menyelami faedah yang dihasilkan melalui penggunaan teknologi ini.


AI dalam Pemasaran dan Jualan


AI telah memainkan peranan utama dalam membentuk cara syarikat berhubung dengan pelanggan dan mencapai pasaran yang lebih luas. Di Malaysia, pemasaran digital dan strategi jualan semakin mengandalkan AI untuk analisis data, personalisasi pengalaman pelanggan, serta automatasi proses pemasaran. Teknologi ini membolehkan syarikat mengumpul data daripada pelbagai sumber, seperti media sosial dan interaksi laman web, untuk memahami lebih mendalam perilaku pelanggan dan keperluan mereka. Hasilnya, pengiklanan dapat disesuaikan secara lebih baik, meningkatkan kesan iklan dan mengurangkan pembaziran sumber.


CEO dan pengasas Tesla, Elon Musk, menyatakan, "AI adalah sesuatu yang memberi kelebihan besar terhadap pesaing jika diimplementasikan dengan betul. Ia membantu kami meningkatkan ketepatan serta kecekapan operasi kami di semua peringkat, dari rantaian bekalan hingga pengurusan pelanggan." Pernyataan beliau mencerminkan kepentingan AI dalam membantu bisnes bergerak maju dan mencapai keunggulan kompetitif.


AI dalam Pengurusan Stok dan Logistik


Industri pengangkutan dan logistik di Malaysia semakin mengintegrasikan teknologi AI dalam operasi mereka. Penggunaan AI dalam pengurusan stok dan rantaian bekalan memungkinkan pengoptimuman inventori, pengurangan kos operasi, dan peningkatan efisiensi penghantaran. Dengan analisis data yang cepat dan tepat oleh sistem AI, syarikat dapat mengenal pasti corak permintaan pelanggan, memperbaiki peramalan stok, dan mengelola risiko kehabisan stok dengan lebih berkesan.


Cara AI telah memperkuatkan industri logistik, ditegaskan oleh Jack Ma, pendiri Alibaba Group, "Dengan AI dan data, kami mempunyai peluang besar untuk membina logistik yang sangat efisien, hijau, dan rendah karbon. Kami percaya ini akan membantu mencipta masa depan yang lebih cerah dan berdaya saing untuk seluruh ekosistem logistik." Kata-kata beliau menerangkan bagaimana AI telah menjadi pemacu kemajuan dalam sektor logistik, memberi impak positif pada ekonomi dan masyarakat secara keseluruhannya.


AI dalam Penjagaan Kesihatan dan Perubatan


Di sektor penjagaan kesihatan dan perubatan, AI berperanan besar dalam membantu diagnosis penyakit, peramalan kesihatan masyarakat, serta mengesan rawatan yang paling berkesan. Di Malaysia, teknologi AI digunakan untuk mengatasi beberapa cabaran penjagaan kesihatan, seperti peningkatan permintaan kesihatan, kekurangan tenaga kerja perubatan, dan memudahkan akses kepada rawatan berkualiti.


Bill Gates, pengasas Microsoft, pernah menyatakan, "Teknologi AI mungkin akan membolehkan penyediaan perkhidmatan kesihatan yang lebih baik dan menyeluruh, dengan peralatan yang dapat mendiagnosis lebih awal dan lebih tepat, dan rawatan yang lebih terarah." Pernyataan ini menunjukkan bagaimana AI berpotensi memberikan manfaat besar dalam meningkatkan kualiti dan keselamatan perkhidmatan kesihatan di Malaysia dan membantu meningkatkan kehidupan rakyat.


AI dalam Pengurusan Sumber Manusia


Bagi sektor sumber manusia, AI telah membantu dalam proses pengambilan pekerja, analisis prestasi pekerja, dan juga dalam menilai keperluan latihan dan perkembangan pekerja. Di Malaysia, syarikat-syarikat semakin mengintegrasikan teknologi AI dalam departemen HR mereka untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan dalam mencari bakat yang sesuai, serta mengurangkan bias dalam proses perekrutan.


Satya Nadella, CEO Microsoft, pernah menyatakan, "Kami berpegang teguh kepada pendekatan yang manusiawi untuk teknologi AI. Kami percaya ia dapat membantu membebaskan pekerjaan yang memerlukan kecerdasan manusia, dan membebaskan waktu untuk tugas-tugas yang memerlukan interaksi sosial dan kecerdasan emosi." Pernyataan ini memperlihatkan bagaimana AI dapat membantu mencipta keadaan kerja yang lebih efisien dan membolehkan pekerjaan yang lebih bermakna.


Kesimpulannya


Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) di Malaysia telah membawa banyak manfaat dan peluang dalam memajukan bisnes dan perniagaan. Dalam artikel ini, kami telah melihat bagaimana AI telah membantu dalam pemasaran dan jualan, pengurusan stok dan logistik, penjagaan kesihatan dan perubatan, serta pengurusan sumber manusia. Perkataan daripada tokoh ternama dunia seperti Elon Musk, Jack Ma, Bill Gates, dan Satya Nadella juga telah menegaskan kepentingan dan potensi AI dalam membawa kemajuan dalam berbagai bidang.


Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan secara bijaksana, Malaysia boleh terus meningkatkan keberdayaan ekonominya, mempercepatkan inovasi, dan mencapai kemajuan yang lebih besar. Penerapan teknologi ini dengan teliti, disertai dengan kesedaran terhadap isu privasi dan etika, adalah kunci untuk menggabungkan kecerdasan buatan secara berkesan dalam pembangunan negara dan masyarakat Malaysia ke arah masa depan yang lebih cerah.

Bali Kenakan Cukai Pelancong RM46 Mulai Tahun 2024PELANCONGAN | Lokasi peranginan Indonesia di Bali akan mengenakan cukai 150,000 rupiah (RM46) ke atas pelancong yang memasuki 'Pulau Dewa' itu mulai tahun 2024 bagi mengekalkan budayanya, menurut pegawai pada 13 Julai 2023.


Bali yang bergantung kepada ekonomi pelancongan menarik jutaan pelawat asing setiap tahun dan cuba memanfaatkan popularitinya dengan mengenakan cukai dalam usaha melindungi tarikan tropikanya, lapor AFP pada 13 Julai 2023.


Gabenor I, Wayan Koster, berkata bayaran yuran untuk pelancong asing hanya dikenakan sekali ketika lawatan mereka ke Bali.


"Yuran itu perlu dibayar secara elektronik dan akan dikenakan kepada pelancong asing yang memasuki Bali dari luar negara atau dari bahagian lain di Indonesia.


"Levi tidak akan dikenakan kepada pelancong domestik Indonesia," katanya kepada penggubal undang-undang tempatan.


Dilaporkan, lebih dua juta pelancong melawat pulau itu tahun 2022 ketika Bali pulih daripada sekatan pandemik COVID-19 selepas mengenakan dasar toleransi sifar terhadap pelanggaran peraturan.


Ketika ditanya sama ada cukai baharu itu akan menghalang pelancong, Koster berkata, pihak berkuasa yakin angka ketibaan pelancong tidak akan menurun.


"Ia bukan masalah kerana kami akan menggunakannya untuk alam sekitar, budaya dan membina infrastruktur lebih berkualiti supaya perjalanan ke Bali akan lebih selesa dan selamat," katanya.


Bali sebelum ini berikrar mengenakan tindakan keras terhadap pelancong yang berkelakuan tidak senonoh selepas beberapa insiden, termasuk perbuatan tidak menghormati budaya pulau yang kebanyakannya penganut Hindu itu.


Pada Jun lalu, kerajaan tempatan menerbitkan panduan untuk pelancong yang ingin melawat Bali selepas didesak untuk berbuat demikian oleh pejabat Imigresen pulau itu. 


Jangan lupa mohon ‘permit’ jika mahu lawat Eropah pada 2024 ! Ini 9 perkara anda perlu tahuRakyat Malaysia perlu mendapatkan permit tahun 2024.


BERMULA tahun 2024, semua rakyat Malaysia perlu mendapatkan dokumen dalam talian yang dikenali sebagai ETIAS sebelum memasuki mana-mana negara anggota Kesatuan Eropah atau Schengen.


Menurut laman web Visa Schengen, rakyat Malaysia perlu memohon ETIAS atau sistem maklumat dan kebenaran perjalanan Eropah. 


Pemegang pasport Malaysia pada masa ini mempunyai akses bebas visa ke Zon Schengen Eropah, yang terdiri daripada 27 negara yang berfungsi sebagai satu kawasan.


“Rakyat Malaysia mesti mempunyai ETIAS untuk melawat negara berikut Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, Perancis, Jerman, Greece, Hungary, Iceland, Itali, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Belanda, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Sepanyol, Sweden dan Switzerland.


“Ia juga diperlukan untuk melawat negara mikro Eropah yang sempadannya terbuka seperti Monaco (melalui Perancis), San Marino (melalui Itali) dan Vatican City (melalui Itali),” menurut laman web itu.

Switzerland antara negara Kesatuan Eropah yang menggunakan ETIAS.


Ini perkara yang perlu anda ketahui tentang ETIAS:


1. ETIAS bukan keperluan visa dan hanya bertujuan untuk menyimpan rekod siapa yang masuk dan keluar dari Zon Schengen.


2. Permohonan dibuat secara atas talian.


3. ETIAS valid untuk tempoh tiga tahun dan pemegangnya boleh masuk beberapa kali bagi tujuan pelancongan, lawatan atau perniagaan.


4. Rakyat Malaysia boleh tinggal di Eropah maksimum 90 hari dalam tempoh 180 hari.


5. Harga ETIAS €7 kira-kira RM35.50 bagi pemohon 18 hingga 70 tahun manakala kanak-kanak dan warga emas percuma.


6. Pemegang tidak perlu membeli polisi insurans perjalanan untuk memasuki mana-mana negara ahli ETIAS.


7. Aplikasi ETIAS boleh dinilai melalui laman web rasmi ETIAS atau aplikasi mudah alih.


8. Proses permohonan lebih kurang 10 minit dan pemohon akan terima keputusan selepas beberapa minit.


9. Rakyat Malaysia perlu menunjukkan kebenaran ETIAS di sempadan Zon Schengen bersama pasport, bukti tujuan kemasukan dan dokumen sokongan seperti tempahan hotel atau jemputan untuk mesyuarat perniagaan, serta bukti kewangan yang mencukupi. Jadilah sebahagian daripada geng mStar! Follow kami di Telegram, Twitter, TikTok, Facebook, Instagram dan YouTube


ETIAS bukanlah visa sebaliknya hanya 'permit' yang merekodkan jadual keluar dan masuk pelancong.
Threads Launches: Meta's Twitter Rival Has arrived - How It Works, How To Join?

What is Threads?


Threads is designed first and foremost as a place to share public real-time text updates, just like Twitter.


Indeed, you barely even have to squint, and Threads looks just like Twitter - though it does have a different font.


Posts can be up to 500 characters long and include links, photos, and videos of up to five minutes.


They appear in a timeline format, and posts can be liked, reposted, replied to, and shared elsewhere.


Users will be able to follow celebrities, athletes, and friends, many of whom will have jumped over from Instagram.


It's available on the Apple App Store and Google Play Store.What do you mean 'jumped over from Instagram'?


Besides the money and influence of Meta itself, the biggest leg-up Threads has on its competitors is it leverages Instagram's already huge user base.


There are more than two billion Instagram accounts, and the same credentials can be used to log in to Threads.


Usernames and verification will carry over, meaning Threads could quickly assemble a huge line-up of celebrities, athletes, politicians, sports clubs, news outlets and brands that already use Instagram.


It also means you're likely to have more friends and other followers you recognise from Twitter on Threads.


It could very quickly feel a lot livelier than apps like Bluesky and Mastodon, which have grown since Musk's Twitter takeover but still comfortably trail its estimated user base of 360-400 million.How is Threads handling privacy and safety?


Meta says Threads will have the same features as Instagram in this regard.


All profiles aged under 18 will be defaulted to private when they join, and anyone can control who can reply to or mention them. Words can also be filtered so you don't see any posts that contain them.


Accounts can be blocked, restricted and reported to Meta's moderation team, and anyone you've blocked on Instagram will automatically be blocked on Threads.Is there anything truly unique about Threads?


Not really to be honest, but there is one interesting decision that could inform how it develops.


Meta says Threads will soon be compatible with ActivityPub - in essence, it's an open social networking protocol allowing different platforms to talk to each other.


It's the same approach taken by upstarts like Mastodon, but more unusual for a major company.


In practise, it would allow you to transfer content between services. So if you've spent the past nine months on Mastodon after leaving Twitter but now want to move to Threads, you could eventually transfer your content.


You could also interact with people on different apps no matter which one you're actively using, with your posts accessible across digital lines. All the while, each platform could still have its own moderation policies.


For many, the biggest issue when it comes to leaving any social media platform is the prospect of abandoning potentially years of content and interactions. Ideally, this decentralised approach could be a solution.


- Source : NewsSky/ 6 July 2023

PRN2023: Majoriti Pengundi Usia 21 Hingga 29 Tahun, Seramai 2,169,120 Pemilih
Majoriti daripada 9,773,571 pemilih layak mengundi pada enam Pilihan Raya Negeri (PRN) yang akan berlangsung 12 Ogos ini membabitkan pengundi berusia antara 21 hingga 29 tahun.


Berdasarkan statistik dikongsikan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR), pemilih dalam lingkungan usia berkenaan adalah seramai 2,169,120 atau 22.19 peratus diikuti pengundi berusia antara 30 hingga 39 tahun iaitu seramai 2,163,982 orang atau 22.14 peratus.


Pengundi berusia 40 hingga 49 tahun adalah seramai 1,695,876 orang (17.35 peratus) disusuli pemilih berusia 50 hingga 59 tahun iaitu seramai 1,380,446 orang (14.12 peratus) dan seramai 1,035,257 pengundi berusia antara 60 hingga 69 tahun (10.59 peratus).


Bagi pengundi muda berusia antara 18 hingga 20 tahun pula, statistik SPR berdasarkan daftar pemilih menunjukkan golongan terbabit adalah seramai 661,905 orang atau 6.77 peratus.


Seramai 491,111 pengundi membabitkan pemilih berusia antara 70 hingga 79 tahun atau 5.02 peratus manakala seramai 146,883 pengundi berusia antara 80 hingga 89 tahun (1.50 peratus) serta 28,991 lagi adalah pemilih berusia 90 tahun ke atas (0.30 peratus).


Sementara itu, Selangor merekodkan jumlah pengundi paling ramai iaitu membabitkan 3,747,057 pemilih diikuti Kedah (1,585,085), Kelantan (1,411,912), Pulau Pinang (1,234,198), Terengganu (930,894) dan Negeri Sembilan (864,425).


Bagi PRN kali ini, seramai 4,935,937 atau 50.17 peratus daripada jumlah keseluruhan pengundi terdiri daripada wanita manakala 4,837,634 atau 49.83 peratus adalah lelaki.


Terdahulu, Pengerusi SPR, Tan Sri Abdul Ghani Salleh mengumumkan 12 Ogos depan sebagai hari pengundian bagi PRN dan diadakan serentak melibatkan enam negeri iaitu Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan, serta Terengganu.
Sementara itu, tarikh penamaan calon dan pengundian awal masing-masing ditetapkan pada 29 Julai dan 8 Ogos.

Dengan kos RM420 juta bagi pelaksanaan PRN berkenaan, tempoh berkempen yang ditetapkan adalah selama 14 hari bermula selepas pengisytiharan calon-calon yang bertanding pada 29 Julai, sehingga 11.59 malam, 11 Ogos 2023 (Jumaat).

SalamAir perkenal penerbangan terus KL-MuscatPENERBANGAN | Syarikat penerbangan tambang rendah dari Oman, SalamAir, memperkenalkan laluan penerbangan terus di antara Kuala Lumpur dan ibu negara Oman iaitu Muscat bermula 3 Julai 2023.


Syarikat penerbangan itu akan memulakan penerbangan sebanyak dua kali seminggu sebelum kekerapannya ditingkatkan kepada empat kali seminggu pada September ini.


Ketua Pegawai Eksekutif SalamAir berkata, perkhidmatan baharu itu menandakan satu lagi kejayaan dalam strategi pengembangan rangkaiannya.


"Kami berbesar hati untuk melancarkan penerbangan di antara Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) dan Lapangan Terbang Antarabangsa Muscat, sekali gus menyediakan pelanggan kami produk yang bernilai untuk wang."Ia juga membolehkan mereka untuk menjadi fleksibel, menjimatkan tambang penerbangan dengan harga kompetitif dan menambah perkhidmatan yang mereka suka.


"Penerbangan ini akan meningkatkan sektor pelancongan, hubungan ekonomi, peluang perniagaan, dan pergerakan pelajar antara Malaysia dan Oman," kata  Kapten Mohamed Ahmed dalam kenyataan media pada 3 Julai 2023.Mohamed berkata, dengan permintaan tinggi untuk destinasi pelancongan unik seperti Kuala Lumpur, SalamAir berharap dapat mengalu-alukan pelanggan menaiki penerbangan baharu ini.


"Tiket penerbangan untuk laluan ini dan penerbangan lain SalamAir boleh dibeli di laman web rasmi syarikat penerbangan, www.salamair.com, aplikasi mudah alih, pusat panggilan, serta agensi bertauliah syarikat penerbangan itu.


"Pada masa ini, SalamAir menggunakan pesawat Airbus A320neo dan Airbus A321neo, menjadikannya syarikat penerbangan Oman pertama yang menggunakan pesawat jenis lorong tunggal ini.


"Ini juga membuka kemungkinan perjalanan baharu di seluruh rantau dan dunia. Perkongsian dengan ATS Network mengukuhkan lagi dedikasi SalamAir untuk menyediakan pengalaman perjalanan yang lancar untuk pelanggan di Malaysia," katanya.

TERKINI

Merealisasikan Guru Jauhari Digital, Jadi Aspirasi Negara MADANI

   AI image generated by : Mohd Ezli Mashut Oleh : Mohd Ezli Mashut & ChatGPT Imej Janaan AI Oleh : Mohd Ezli Mashut via Copilot Dalam e...